Mgr. Guzmanová Ludmila Překlady - Translation - Переводы - Traducciones německý jazyk španělský jazyk ruský jazyk

Překlady textů z oblasti techniky, stavebnictví, ekonomiky, práva, humanitních i přírodovědných oborů.

Reference překladatelských služeb

Překladatelské činnosti se věnuji již více než 30 let. Po dobu mé praxe jsem nabyla celou řadu obohacujících zkušeností, které mohu uplatnit nyní, jako soukromá překladatelka. Prospěšné a přínosné bylo především mé působení v oddělení Technických informací a patentových práv Výzkumného ústavu práškové metalurgie v Šumperku, kde jsem zajišťovala anotace článků z cizích jazyků, překlady a podklady pro konference v cizích jazycích, ale také v závodě Pramet Šumperk, kde jsem zajišťovala tytéž činnosti.

Neméně podstatné pro můj překladatelský vývoj byla spolupráce s mnoha překladatelskými agenturami, díky kterým jsem zjistila jak funguje spolupráce mezi klientem, agenturou a externím překladatelem. Moje poznatky a zjištění mohu nyní aplikovat na své vlastní klienty, kterým tímto ušetřím jejich drahocenný čas i peníze.

V současné době pracuji pro několik firem, přeložila jsem již desítky, možná i stovky technických manuálů, bezpečnostních listů, podkladů pro výběrová řízení, směrnic pro řízení jakosti, ekonomických zpráv, ale i textů z oblasti zdravotnictví, kosmetiky, železniční dopravy, gastronomie, aj. Z mých referencí bych především ráda zmínila překladatelskou činnost pro tuzemské společnosti:

  • Hella Mohelnice
  • Strojtos Lipník
  • Specta Bratislava
  • Regionální muzeum Mělník
  • Sankov Milevsko
  • Fortex Praha
  • Čerozfrucht Praha
  • Generi Šumperk
  • Brusky Šulák – Lanškroun
  • pobočky zahraničních společností, jako např.: Omya Gummern (pobočka Vápenná), Hella Lipstadt, CSA Caribe Invest Dominikánská republika aj.

Věřím, že pokud se rozhodnete využít nabídky mých překladatelských služeb, budete stejně spokojeni s výsledky mé práce, jako společnosti, se kterými jsem měla tu čest doposud spolupracovat.