Mgr. Guzmanová Ludmila Překlady - Translation - Переводы - Traducciones německý jazyk španělský jazyk ruský jazyk

Překlady textů z oblasti techniky, stavebnictví, ekonomiky, práva, humanitních i přírodovědných oborů.

Překladatelské služby, překlady textů

Ráda bych Vás přivítala na svých stránkách a nabídla Vám své služby z oblasti překladatelství.

Proč využít mé překladatelské služby?

Mám dlouholeté zkušenosti v oblasti překladatelských služeb. Vystudovala jsem Fakultu tlumočnictví a překladatelství na Univerzitě Karlově v Praze. Úspěšně jsem složila státní zkoušky z němčiny, ruštiny a španělštiny..

Několik let jsem jsem pracovala ve Výzkumném ústavu práškové metalurgie v Šumperku, v oddělení Technických informací a patentových práv, kde jsem zajišťovala anotace článků z cizích jazyků, překlady a také podklady pro konference.

V roce 1996 jsem začala pracovat jako soukromá překladatelka. Překládám především odborné texty z oblasti techniky (strojírenství, stavebnictví, technické manuály, bezpečnostní listy, apod.), ekonomiky (smlouvy, směrnice, aj.), samozřejmě také běžnou korespondenci.

Soukromá překladatelka

Proč se obrátit právě na soukromého překladatele je spousta. Sama mám celou řadu zkušeností s prací pro velké překladatelské agentury, ale i pro soukromou klientelu. Vyhledání a oslovení soukromého překladatele je pro Vás, koncového zákazníka, mnohem výhodnější. Vyhnete se tak zdlouhavému domlouvání přes zprostředkovatelské firmy a ušetříte velké množství finančních prostředků.

Nabízím precizní služby libovolného charakteru pro každého. Stačí mě zkontaktovat a na všem se společně domluvíme. Zakázky přijímám prostřednictvím e-mailu, osobně, poštou či na CD.